Algemene voorwaarden

1. algemene informatie

Hieronder volgen de gebruiksvoorwaarden voor het online-aanbod van Naturspirit Heiko Gärtner, Frankenstraße 8, 92353 Postbauer-Heng (hierna "Heiko Gärtner" genoemd) op de website www.lebensabenturer.de (hierna "Lebensabenteurer.de" genoemd).
De website dient uitsluitend om informatie, eigen ervaringen en persoonlijke meningen, interpretaties en conclusies van de exploitanten en auteurs door te geven. Er wordt geen aanspraak gemaakt op de volledigheid of juistheid van de gedane uitspraken en er wordt geen garantie gegeven. In het kader van affiliate programma's op Lebensabenteurer.de worden ook producten en diensten aangeboden. Dit zijn echter uitsluitend verwijzingen en informatie over de aanbiedingen van derden. Heiko Gärtner biedt hier geen eigen producten of diensten aan. De verkoop van tickets, avonturenbonnen, vouchers, geschenken, verzekeringen, reizen en andere producten of diensten vallen niet onder het dienstenpakket van Lebensabenteurer.de en vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende organisator.

2. toepassingsgebied

Voor diensten van Lebensabenteurer.de aan consumenten (§ 13 BGB) gelden deze gebruiksvoorwaarden.
Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat overwegend niet commercieel of als zelfstandige is.

3. gegevensbescherming

De onderliggende regels voor gegevensbescherming van Lebensabenteurer.de vindt u onder gegevensbescherming.

4. Copyright

4.1 Alle afbeeldingen, programmascripts, handelsmerken en andere eigendomsrechten die door de Experience Galaxy worden gebruikt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en zijn daarom het eigendom van Heiko Gärtner of de respectievelijke eigenaren van handelsmerken of eigendomsrechten. Ze mogen niet zonder toestemming van de auteur worden verspreid, vermenigvuldigd of anderszins gebruikt door derden.
4.2 Bij overtredingen van het geldende Duitse recht of van onze gebruiksvoorwaarden behoudt Heiko Gärtner zich het recht voor om de toegang tot de aangeboden diensten te weigeren. Dit laat het recht om juridische stappen te ondernemen onverlet.

5. aansprakelijkheid / garantie

De Lebensabenteurer.de dient alleen voor informatie, vergelijking en koppeling. Hoewel onze inhoudelijke partners met grote zorg zijn geselecteerd en omdat Lebensabenteurer.de slechts een informatieplatform is, zijn wij niet aansprakelijk en nemen wij geen standpunt in bij juridische geschillen, klachten, verkeerde leveringen of eventuele andere problemen tussen de besteller en de aanbieder of handelaar waarmee hij een juridische relatie is aangegaan.
Heiko Gärtner is evenmin verantwoordelijk voor de juistheid van de op Lebensabenteurer.de gepresenteerde informatie, in het bijzonder met betrekking tot informatie over ervaringen, evenementen, data, prijzen en locaties.
Alle informatie over verkoopaanbiedingen op Lebensabenteurer.de wordt door derden verstrekt, zodat wij geen invloed hebben op de juistheid ervan. De prijzen op Lebensabenteurer.de kunnen in sommige gevallen niet actueel zijn. Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld, zijn in geval van afwijkende informatie de aanbiedingen die op de website van de aanbieder worden gepubliceerd en niet de informatie die op Lebensabenteurer.de wordt weergegeven, geldig. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor onjuiste gegevens op deze website. Wij zorgen er echter voor dat de fouten die op Lebensabenteurer.de zijn gevonden, zo snel mogelijk worden gecorrigeerd.
De gebruiker wordt daarom opgedragen om alle informatie op de website van de betreffende aanbieder nogmaals in detail te controleren alvorens het contract af te sluiten.
Bovendien heeft Heiko Gärtner geen enkele invloed op producten, diensten en andere zaken die verband houden met de aankoop van een product of dienst van de aanbieder, zodat Heiko Gärtner in dit opzicht geen enkele garantie of aansprakelijkheid kan aanvaarden.
Neem direct contact op met de betreffende leverancier als u vragen of problemen heeft met betrekking tot uw aangeschafte product of dienst.

6. links naar websites van derden

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte sites is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van de sites verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud werd ten tijde van het linken niet geïdentificeerd. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis nemen van eventuele overtredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

7. wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Heiko Gärtner behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden zonder nadere aankondiging en zonder opgaaf van redenen te actualiseren.

8. slotbepalingen

8.1 De contracttaal is Duits.
8.2 De bevoegde rechtbank is de maatschappelijke zetel van Naturspirit Heiko Gärtner, indien toegestaan.
8.3 Op deze overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
8.4 Indien afzonderlijke bepalingen van dit contract ongeldig zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Stand: April 2020