Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne


Poniższe uwagi przedstawiają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które znajduje się poniżej niniejszego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Ich dane kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane poprzez dostarczenie nam tych informacji. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz do formularza kontaktowego.

Pozostałe dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego używamy twoich danych?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że strona jest dostarczana bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych w dowolnym momencie. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, aby zadać nam to i inne pytania dotyczące ochrony danych. Ponadto ma pan prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowania podczas surfowania mogą być oceniane statystycznie. Dzieje się tak głównie w przypadku plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można jej prześledzić wstecz. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Możesz zaprzeczyć tej analizie. Poinformujemy Państwa o możliwości zgłoszenia sprzeciwu w niniejszej polityce prywatności.

2. uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej / inspektor ochrony danych jest

Heiko Gärtner orazTobias Krüger
Frankenstraße 8
92353 Postbauer-Heng - Niemcy

Tel.: +49 (0) 91 81 / 50 93 870
e-Mail: info@naturspirit.de

Osobą odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Wcześniejszą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. Do tego celu wystarczy nieformalna komunikacja mailowa z nami. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym, maszynowym formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji na temat przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec listów reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesłania informacji reklamowych, na przykład za pomocą spamu.

3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. cookies. Pliki cookie nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Służą one uczynieniu naszej oferty bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i przechowywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "cookies sesyjne". Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w urządzeniu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy następnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, aby wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aby aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Ciasteczka, które są niezbędne w procesie komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostaną zapisane inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie.

VGWort: Pliki cookie i wiadomości o numerach dostępu

Używamy "session cookies" z VG Wort, Monachium, aby zmierzyć dostęp do tekstów w celu określenia prawdopodobieństwa ich skopiowania. Pliki cookie sesji to małe jednostki informacji, które dostawca przechowuje w pamięci głównej komputera odwiedzającego. W pliku cookie sesji zapisywany jest losowo wygenerowany unikalny numer identyfikacyjny, tzw. ID sesji. Ponadto, plik cookie zawiera informacje o jego pochodzeniu i okresie przechowywania. Session cookies nie mogą przechowywać innych danych. Pomiary te są wykonywane przez INFOnline GmbH zgodnie z metodą skalowalnego pomiaru centralnego (SZM). Pomagają one określić prawdopodobieństwo kopiowania poszczególnych tekstów w celu wynagrodzenia roszczeń prawnych autorów i wydawców. Nie gromadzimy danych osobowych za pomocą plików cookie.

Wiele naszych stron jest wyposażonych w wywołania JavaScript, poprzez które zgłaszamy dostęp do Organizacja zbiorowego zarządzania Słowo (VG Wort). W ten sposób umożliwiamy naszym autorom udział w rozpowszechnianiu VG Wort, co zapewnia prawne wynagrodzenie za korzystanie z utworów chronionych prawem autorskim zgodnie z § 53 UrhG.

Korzystanie z naszych ofert jest również możliwe bez użycia plików cookie. Większość przeglądarek jest ustawiona w taki sposób, że automatycznie akceptuje pliki cookie. Można jednak dezaktywować zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby informowała o nich użytkownika zaraz po ich wysłaniu.

Polityka prywatności w zakresie korzystania z panelu skalowalnego

Procedura pomiarowa

Nasza strona internetowa i nasza mobilna oferta internetowa wykorzystują "Skalowalną Centralną Metodę Pomiarową" (SZM) firmy INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) do określenia statystycznych wartości charakterystycznych w celu określenia prawdopodobieństwa kopiowania tekstów.

Anonimowe wartości pomiarowe są zbierane. Pomiar liczby dostępu wykorzystuje alternatywnie sesyjny plik cookie lub sygnaturę, która jest tworzona na podstawie różnych automatycznie przesyłanych informacji z Twojej przeglądarki, w celu rozpoznania systemów komputerowych. Adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie anonimowej.

Procedura ta została opracowana z należytym uwzględnieniem ochrony danych. Jedynym celem procedury jest określenie prawdopodobieństwa kopiowania poszczególnych tekstów.

W żadnym momencie nie są identyfikowani indywidualni użytkownicy. Twoja tożsamość jest zawsze chroniona. Nie będziesz otrzymywać reklam za pośrednictwem systemu.

Pliki logów serwera

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Zastosowany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera dostępowego
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP
Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam Państwo podają, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się więc wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Możesz odwołać tę zgodę w każdej chwili. Do tego celu wystarczy nieformalna komunikacja mailowa z nami. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu cofnięcia.

Dane wpisane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy poproszą nas Państwo o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do czasu, gdy cel, dla którego były przechowywane, przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy zatrzymania - pozostają nienaruszone.

Funkcja komentarza na tej stronie internetowej

W przypadku funkcji komentarza na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, zapisywane są informacje o czasie jego utworzenia, Twoim adresie e-mail oraz, jeśli nie zamieszczasz go anonimowo, wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Przechowywanie adresu IP

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy zamieszczają komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywowaniem, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia praw, takich jak obelgi lub propaganda.

Zapisz się do uwag

Jako użytkownik serwisu, możesz subskrybować komentarze po zalogowaniu się. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Funkcję tę można w każdej chwili anulować poprzez link w mailach informacyjnych. W tym przypadku dane wprowadzone podczas subskrypcji komentarzy zostaną usunięte; jeżeli jednak dane te zostały przekazane w innych celach i w innym miejscu (np. zamówienie newslettera), pozostają one u nas.

Czas przechowywania uwag

Komentarze i związane z nimi dane (np. adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do momentu, gdy komentarze te zostaną usunięte z przyczyn prawnych (np. komentarze obraźliwe).

Podstawa prawna

Przechowywanie uwag odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną zgodę. Do tego celu wystarczy nieformalna komunikacja mailowa z nami. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

4. media społecznościowe

Udostępnianie treści za pomocą wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Treści na naszych stronach mogą być udostępniane w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Ta strona wykorzystuje do tego celu narzędzie eRecht24 Safe Sharing Tool. To narzędzie nawiązuje bezpośredni kontakt pomiędzy sieciami i użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie jeden z tych przycisków.

Narzędzie to nie przesyła automatycznie danych użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, podczas korzystania z przycisków serwisów społecznościowych Facebook, Google+1, Twitter & Co. pojawia się okno informacyjne, w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed jego wysłaniem.

Nasi użytkownicy mogą udostępniać zawartość tej strony w serwisach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, bez konieczności tworzenia kompletnych profili internautów przez operatorów tych sieci.

5. narzędzia analizy i reklamy

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

anonimizacja IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. W wyniku tego adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając na poniższy link. Plik cookie z opcją "opt-out" jest ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie informacji podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłączyć Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics postępuje z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dotyczących umowy

Zawarliśmy umowę z firmą Google na zlecone przetwarzanie danych i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji "funkcje demograficzne" Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach, jak również z danych o odwiedzających, pochodzących od osób trzecich. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Funkcję tę można w każdej chwili wyłączyć poprzez ustawienia reklam na koncie Google lub generalnie zakazać gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w rozdziale "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Google Analytics Remarketing

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta pozwala na powiązanie grup docelowych reklam tworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z możliwościami cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób interesujące, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze PC), w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania.

Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, w tym celu Google połączy historię przeglądania stron internetowych i aplikacji z jego kontem Google. Dzięki temu te same spersonalizowane wiadomości reklamowe mogą być dostarczane na każde urządzenie, na które zalogujesz się za pomocą swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics gromadzi uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics, w celu zdefiniowania i stworzenia odbiorców dla reklamy między urządzeniami.

Możesz na stałe zrezygnować z cross-device remarketingu/targetingu, wyłączając spersonalizowane reklamy na swoim koncie Google, pod tym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Podsumowanie danych zgromadzonych na koncie Google opiera się wyłącznie na zgodzie użytkownika, którą może on przekazać lub wypłacić Google (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W przypadku transakcji zbierania danych, które nie zostały połączone z Państwa kontem Google (np. ponieważ nie posiadają Państwo konta Google lub wyrazili sprzeciw wobec połączenia), zbieranie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej ma interes w anonimowej analizie osób odwiedzających stronę w celach reklamowych.

Dalsze informacje i politykę prywatności można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

6. Newsletter

MailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp to usługa, dzięki której można m.in. organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Jeśli podasz dane w celu zapisania się do naszego newslettera (np. adres e-mail), dane te zostaną zapisane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp posiada certyfikat "EU-US-Privacy-Shield". Privacy-Shield" to umowa między Unią Europejską (UE) a USA, która ma na celu zapewnienie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych w USA.

Z pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newslettera. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej za pomocą programu MailChimp plik zawarty w tej wiadomości (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki zostały kliknięte, jeśli dotyczy. Gromadzone są również informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do danego odbiorcy newslettera. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newslettera. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do interesów odbiorców.

Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych analiz od MailChimp, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu podajemy odpowiedni link w każdej wiadomości biuletynu. Możesz również zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili, wypisując się z subskrypcji newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które podajesz nam w celu subskrypcji newslettera, będą przechowywane przez nas do momentu wypisania się z niego i zostaną usunięte z naszych serwerów, jak również z serwerów MailChimp po wypisaniu się z newslettera. Dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego), pozostają przez to nienaruszone.

Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności MailChimp na stronie: https://mailchimp.com/legal/terms/.
Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych
Mamy z MailChimpem tzw. "Umowę o przetwarzaniu danych", w której zobowiązujemy się do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Niniejsza umowa jest dostępna pod następującym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. marketing internetowy i programy partnerskie

Program Partnerski Amazonka

Operatorzy obiektów uczestniczą w programie partnerskim Amazonka UE. Na naszych stronach Amazon integruje reklamy i linki do strony Amazon.de, gdzie możemy zarobić pieniądze zwracając koszty reklamy. Amazon używa do tego celu plików cookie, aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Pozwala to firmie Amazon rozpoznać, że kliknąłeś na link partnerski na naszej stronie.

Przechowywanie "ciasteczek Amazonka" opiera się na art. 6 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma w tym uzasadniony interes, ponieważ wysokość jego wynagrodzenia partnerskiego może być określona jedynie na podstawie plików cookie.

Więcej informacji na temat korzystania z danych przez firmę Amazon można znaleźć w polityce prywatności firmy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.